Nicolas Bouzou

Nicolas Bouzou is a French economist and founder of Asterès